nieuzasadniony


nieuzasadniony
nieuzasadniony {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'niemający uzasadnienia, pozbawiony pewnej, wiarygodnej podstawy, niesłuszny; bezpodstawny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nieuzasadnione obawy. Nieuzasadniony sprzeciw, zarzut, wniosek. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • nieuzasadniony — «nie mający uzasadnienia, podstaw; bezpodstawny, niesłuszny» Nieuzasadnione pretensje, roszczenia, zarzuty. Nieuzasadnione hipotezy …   Słownik języka polskiego

  • bezpodstawny — «nie mający podstawy; nieuzasadniony, niesłuszny» Bezpodstawne pretensje, roszczenia, zarzuty. ∆ praw. Bezpodstawne wzbogacenie «uzyskanie korzyści majątkowej cudzym kosztem, bez podstawy prawnej, np. przez przelew kwoty na niewłaściwy rachunek… …   Słownik języka polskiego

  • bezprzyczynowy — «nie mający przyczyny; nieuzasadniony» Bezprzyczynowa tęsknota, rozpacz. Nie ma zdarzeń bezprzyczynowych …   Słownik języka polskiego

  • bezzasadny — «nie mający podstawy; nieuzasadniony, bezpodstawny» Bezzasadne pretensje, żądania. Bezzasadne nadzieje. Bezzasadny niepokój …   Słownik języka polskiego

  • czczy — 1. «pusty, głodny» Pić na czczy żołądek. ∆ anat. Jelito czcze «część jelita cienkiego» 2. «beztreściwy, nic nie znaczący, bezcelowy, płonny, nieuzasadniony, pusty» Czcza formalność. Czcza gadanina. Czcze słowa …   Słownik języka polskiego

  • panika — ż III, CMs. panikaice zwykle blm «nagły, niepohamowany, często nieuzasadniony strach, przerażenie, popłoch, zamieszanie ogarniające zwykle większą liczbę ludzi» Szerzyć, wywoływać panikę. Ulec panice, wpaść w panikę. Uciekać w panice. Panika… …   Słownik języka polskiego

  • zarzut — m IV, D. u, Ms. zarzutucie; lm M. y «słowa zawierające ujemną ocenę czegoś, zastrzeżenie, pretensję do kogoś o coś» Bezpodstawny, nieuzasadniony zarzut. Poważny, słuszny zarzut. Zarzut tchórzostwa, oszustwa, zdrady. Narażać się na zarzut. Uwolnić …   Słownik języka polskiego

  • bez potrzeby — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który nie jest konieczny, który nie musi istnieć; niepotrzebny, nieuzasadniony, bezcelowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dyskusja bez potrzeby. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezzasadny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} nieuzasadniony żadnymi racjami, niemający podstaw; bezpodstawny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezzasadne oskarżenia, pretensje, żale, roszczenia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pusty, głodny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Łykać tabletki na czczy żołądek. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień